Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc triển khai chương trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ tháng 11-2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa bắt đầu triển khai chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang quản lý 789.622 khách hàng, tăng 19.202 khách hàng so với cùng kỳ năm 2019. Trước đây, hồ sơ mua bán điện của khách hàng đều được Công ty Điện lực Thanh Hóa và điện lực các huyện, thành phố thực hiện bằng văn bản, việc bảo quản, lưu trữ, tìm kiếm thông tin khách hàng gặp rất nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian, dễ gây nhầm lẫn.

Đào tạo số hóa khách hàng tại PC Thanh Hóa

Hướng tới cung cấp dịch vụ điện một cách hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, dễ dàng và thuận tiện cho người dân. Kể từ tháng 11-2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiến hành thanh lý các hợp đồng mua bán điện cho mục đích sinh hoạt hiện đang ký với khách hàng bằng bản giấy để chuyển sang ký lại theo mẫu hợp đồng điện tử với hình thức ký kết qua cách xác thực mã OTP theo số điện thoại của khách hàng đã đăng ký. Trước đó, Công ty đã ra văn bản hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức lớp tập huấn đào tạo chương trình số hóa HĐMBĐ sinh hoạt cho các đơn vị. Mặt khác khẩn trương rà soát, tính toán và đưa ra lộ trình trong việc thực hiện thông qua đăng ký kế hoạch chi tiết theo từng tháng báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Theo đó, Công ty yêu cầu các Điện lực trực thuộc căn cứ vào kế hoạch đăng ký, trong quá trình triển khai cần phải kết hợp để rà soát, chuẩn xác và cập nhật kịp thời các thông tin thay đổi: Địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số chứng minh thư, ngày cấp và nơi cấp chứng minh thư trước khi khách hàng thực hiện việc ký hợp đồng mới.  Xác thực OTP khi ký HĐMBĐ sinh hoạt (kể cả việc cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử) phải thực hiện đúng số điện thoại của chủ thể HĐMBĐ, đối với các trường hợp thay đổi số điện thoại phải cập nhật các thông tin thay đổi vào chương trình trước khi khách hàng xác nhận. Đối với các trường hợp chủ thể HĐMBĐ đi vắng, nếu thực hiện xác thực bằng số điện thoại của Vợ/chồng/con cái thì phải thông báo và được sự đồng ý của chủ thể Hợp đồng mới được thực hiện.

Việc số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong thời đại công nghệ số

Mặt khác, các đơn vị rà soát, lựa chọn triển khai trước đối với các Trạm biến áp đã hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin khách hàng. Tính toán và bố trí hợp lý nhân sự tại điểm giao dịch khách hàng, các điểm thu tiền của Điện lực và của đối tác thu hộ để truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển đối số HĐMBĐ sinh hoạt.

Trong quá trình lập dự thảo hồ sơ, để tránh ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống CMIS, lưu ý không chọn đồng thời nhiều sổ và hạn chế việc lập vào các thời điểm cao điểm kỳ phát hành hóa đơn, chấm xóa nợ, tổng hợp báo cáo. Đồng thời báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn về kế hoạch triển khai chương trình chuyển đối số HĐMBĐ sinh hoạt, niêm yết, thông báo công khai tại các điểm giao dịch, các điểm thu tiền để khách hàng biết, hợp tác tham gia thực hiện.

Song song với đó, cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông trên Website đơn vị, các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài địa phương, tại các điểm giao dịch.

Việc triển khai thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp, hiện đại hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong thời đại công nghệ số. Để hoàn thành được việc chuyển đổi số hóa hợp đồng theo kế hoạch đã đề ra, ngoài nỗ lực của CB, CNV Công ty Điện lực Thanh Hóa thì rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền cũng như sự đồng thuận, phối hợp của khách hàng.

Tính đến hiện tại Công ty đã thực hiện số hóa HĐMBĐ sinh hoạt cho hơn 10.000 khách hàng vượt tiến độ so với đăng ký kế hoạch thực hiện.                                                                      Hùng Mạnh – PC Thanh Hóa