Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Nam Định: Đồng hành cùng 5S

Ngày 28 tháng 5 năm 2016, tại trụ sở Công ty và các Điện lực, Công ty Điện lực Nam Định đã đồng loạt ra quân tổ chức Lễ phát động thực hiện chương trình 5S. Tham gia Lễ phát động có đồng chí Trần Quốc Đạt – Giám đốc Công ty, các đồng chí trong BGĐ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, các đồng chí lãnh đạo các Điện lực, đơn vị tư vấn và các phòng ban cùng toàn thể 1.120 CBCNV Công ty.

Xuất phát từ giá trị cốt lõi con người là trung tâm của mọi sự phát triển, mô hình thực hành 5S ( Sàng lọc; Sắp xếp; Sạch sẽ; Săn sóc; Sẵn sàng ) đã được áp dụng tại Nhật Bản như một nền tảng để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng. Chương trình 5S giúp tạo ra một môi trường làm việc sạch sẽ, tiện lợi trong các hoạt động SXKD, tạo điều kiện cho việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, hệ thống chỉ tiêu hiệu suất chủ yếu KPI, đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. 5S cũng góp phần xây dựng niềm tin và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo phương châm 3 dễ “ Dễ tiếp cận - Dễ tham gia - Dễ giám sát “. Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Giám đốc Công ty nhấn mạnh : Thành công trong thực hành 5S sẽ giúp cho Công ty đạt được năng suất lao động cao hơn thông qua các nội dung :

- Xây dựng một môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp.
- Tăng cường phát huy sáng kiến và các giải pháp công tác.
- Nâng cao ý thức kỷ luật trong cơ quan, đơn vị.
- Chỗ làm việc trở nên thuận tiện và an toàn.
- Cán bộ công nhân viên tự hào về nơi làm việc.
- Xây dựng hình ảnh Công ty, đem lại cơ hội trong sản xuất kinh doanh.
- Mọi người trong cũng như ngoài Công ty dễ dàng nhận thấy sự khác biệt trước và sau khi thực hiện 5S.

Với khẩu hiệu của chương trình là “Công ty Điện lực Nam Định đồng hành cùng 5S“, tại lễ phát động các đơn vị trong Công ty đã ký kết thực hiện 5S cùng đồng chí Giám đốc Công ty. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty cũng phát động phong trào thi đua với chủ đề “ 5S để sạch hơn, đẹp hơn và năng suất cao hơn “.

Ngay sau Lễ phát động các đơn vị đã bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện những nội dung 5S đã được ký kết. Sự tham gia của tất cả mọi người vào chương trình thực hành 5S hứa hẹn sẽ tạo nên một môi trường làm việc mới, khuyến khích mọi CBCNV Công ty tích cực tham gia, phát huy sáng kiến, duy trì nề nếp sạch sẽ, đảm bảo thuận lợi và an toàn. Thành công của 5S sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho sự thành công của Công ty trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Công ty Điện lực Nam Định ngày một phát triển bền vững.

Phòng TC&NS - PC Nam Định