Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Tuyên Quang tập huấn nhận thức về BSC/KPI

 

 

Thực hiện Văn bản số 185/EVNNPC- TC&NS ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về việc hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức chuẩn bị xây dựng hệ thống BCS và KPI, ngày 04 tháng 4 năm 2016 Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tổ chức 2 lớp tập huấn về nhận thức việc xây dựng Hệ thống quản lý chiến lược BSC và Hệ thống các chỉ số đo lường, đánh giá hiệu xuất công việc KPI.

Thành phần tham gia tập huấn gồm: Ban Giám đốc, chủ tịch Công đoàn, các trưởng, phó các phòng ban và toàn thể CBCNV Cơ quan Công ty. Giám đốc, phó giám đốc, quản đốc, phó quản đốc, chủ tịch Công đoàn và các trưởng, phó các phòng, kỹ thuật viên an toàn chuyên trách, kế toán viên, nhân viên vật tư, đội trưởng sản xuất các đơn vị trực thuộc Công ty với tổng số 207 người tham gia.

Qua buổi tập huấn đội ngũ cán bộ của Công ty đã cơ bản nhận thức được mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc xây dựng Hệ thống quản lý chiến lược BSC và Hệ thống các chỉ số đo lường, đánh giá hiệu xuất công việc KPI để áp dụng tại Công ty Điện lực Tuyên Quang.
     
Nguyễn Hoài Thu