Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Tập huấn triển khai xây dựng hệ thống BCS/KPIs của Công ty Điện lực Quảng Ninh

Nhận thức được bản chất và tầm quan trọng của công việc được giao, trên cơ sở đó mỗi CBCNV tự  xây dựng cho mình được hệ thống và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc tốt nhất là điều ai cũng luôn phấn đấu

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai, xây dựng hệ thống BSC/KPIs trong toàn Tổng công ty. Công ty Điện lực Quảng Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo Sao Việt đã tổ chức mở lớp tập huấn cơ bản triển khai xây dựng hệ thống BSC/KPIs cho CBCNV trong Công ty.

Lịch học tập được chia làm hai lớp, lớp 1 có tổng số 55 học viên học vào ngày 04, 05/4/2016 và lớp 2 học từ vào ngày 08,09/4/2016 với 47 học viên là CBCNV đến từ các đơn vị trực thuộc Công ty.

Đồng chí Vũ Hữu Chương - TP Tổ chức &Nhân sự Công ty, thay mặt Lãnh đạo Công ty đã khai mạc lớp học. Tham gia giảng dạy có bà Nguyễn Vân Thùy Anh là Tiến sỹ Kinh tế học, chuyên ngành Quản trị nhân lực - Đại học KTQD và là Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị - Trường Kinh doanh Solvay - Đại học Libre de Bruxelles, Vương quốc Bỉ.

Trong giờ học KPIs

Mục tiêu của chương trình đào tạo về xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc (BSC/KPIs) là nhằm:

 - Giải thích tổng quan về cơ chế quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động trong tổ chức, từ đó thống nhất cách thức thực hiện của toàn bộ đội ngũ quản lý trong quá trình xây dựng và áp dụng KPIs;

- Thiết lập được hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động (KPIs) cho cấp Phòng, Ban, Đơn vị và cho từng vị trí nhân sự trong các đơn vị;

- Vận hành được hệ thống KPIs trong công tác quản lý và điều hành.

Về nội dung tập huấn gồm có 3 phần chính, đó là:

Phần 1: Tổng quan về cơ chế đánh giá hiệu quả thực hiện công việc;

Phần 2: Xây dựng chỉ số đo lường hiệu quả thực hiện công việc của nhân viên (KPIs);

Phần 3: Vận hành hệ thống đo lường hiệu quả thực hiện công việc.

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện triệt để nội dung về triển khai xây dựng hệ thống BSC/KPIs một cách khẩn trương. Lộ trình từ nay đến hết tháng 7 năm 2016, trong toàn Tổng công ty phải hoàn thành toàn bộ chương trình.

Công ty Điện lực Quảng Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo Sao Việt tổ chức thành công các lớp tập huấn cho CBCNV Công ty về nội dung triển khai xây dựng hệ thống BSC/KPIs là hết sức kịp thời và đúng với yêu cầu, nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đề ra.  

    Xuân Thao - VP PC Quảng Ninh