Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

“Hệ thống KPI theo BSC khái niệm và những vấn đề chung” – Phần 1

Đã có nhiều doanh nghiệp triển khai KPI ở Việt Nam như: Tập đoàn công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty cổ phần FPT…. Mặc dù có nhiều rào cản để triển khai thành công KPI cho doanh nghiệp nhưng việc mạnh dạn triển khai KPI mang lại lợi ích tạo ra môi trường làm việc được cải thiện tích cực, tạo ra nguồn động lực cho mỗi cá nhân trong công ty góp phần tiến tới đạt được mục tiêu chiến lược lâu dài của tổ chức. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang triển khai Hệ thống KPI theo BSC, hệ thống đi vào vận hành trong năm 2019.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại những khái niệm cơ bản và những vấn đề chung mà các doanh nghiệp gặp phải khi triển khai KPI theo BSC:

Bản đồ chiến lược (strategy map):
cung cấp mô  hình minh họa cách thức chiến lược kết hợp tài sản vô hình với quy trình nội bộ tạo ra giá trị và kết quả mong muốn, thông qua mối quan hệ nhân – quả.


 


Thẻ điểm cân bằng  (BSC: Balanced Scorecard): Gồm bộ mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu đo lường và kế hoạch hành động tương ứng, theo 4 yếu tố tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập phát triển.Hệ thống chiến lược


 
Một BSC tốt khi đảm bảo được các mục tiêu gắn với định hướng chiến lược lâu dài của doanh nghiệp. Các mục tiêu cần đo lường được, có chỉ số cụ thể và dễ theo dõi. Các mục tiêu có quan hệ nhân quả với nhau, kết quả của mục tiêu này là tiền đề đạt được các mục tiêu khác. Mục tiêu đưa vào BSC cần có trọng tâm, không nên ôm đồm đưa tất cả các mục tiêu có thể vào BSC. Các mục tiêu thách thức nhưng khả thi, cần khảo sát, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức của doanh nghiệp để làm căn cứ đưa ra các mục tiêu có tính khả thi. Cân đối giữa các nhóm mục tiêu khác nhau (mục tiêu tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập phát triển). Theo dõi so sánh được các mục tiêu giữa các thời kỳ.

 

Quy trình xây dựng bản đồ chiến lược Những thiếu sót khi thiết kế BSC thường gặp phải là do kiến thức của các bộ phận không chắc chắn và đồng nhất. Thiết kế mục tiêu bộ phận mà bỏ qua hoặc không bám sát chiến lược của công ty. Mục tiêu và chỉ tiêu không hợp lý cho bộ phận có sự khác biệt giữa kỳ vọng cấp trên và cấp dưới. Đề cập đến các thiếu sót trong quá trình tiến hành qua khảo sát ý kiến thành viên hiệp hội nhân sự HRA năm 2017 cho thấy:

- Thiếu sự cam kết, tham gia của lãnh đạo.

- Quá ít người tham gia vào quá trình xây dựng.

- Chỉ cấp lãnh đạo biết về BSC.

- Quá trình tiến hành quá dài, hoặc BSC được coi như dự án 1 lần.

- Dùng BSC chỉ cho mục đính đánh giá kết quả và đãi ngộ không thực sự là quá trình chiển khai chiến lược.

Khi áp dụng BSC thành công sẽ có tác dụng thay đổi năng lực quản lý, các cấp quản lý sẽ nhận thức rõ ràng về tầm nhìn, sự kiên định với mục tiêu, tập trung hoạt động có định hướng hiệu quả. Bên cạnh đó BSC còn giúp cho việc thay đổi hành vi và thái độ của nhân viên.  Nhân viên sẽ chú trọng vào những gì được lãnh đạo đánh giá. Họ có được mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên cấp quản lý cần có sự điều phối để đảm bảo tính liên kết giữa các cá nhân, bộ phận. Áp dụng BSC là thể hiện mức độ đồng bộ hệ thống ở mức độ cao.

Chỉ số hiệu suất chủ yếu/ chính (KPI: Key Performance Indicators): là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.

Chỉ số KPI được phát triển dựa trên:

+ Các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

+ Đặc thù sản phẩm/ dịch vụ doanh nghiệp cung cấp.

+ Thực trạng doanh nghiệp.

Một hệ thống KPI tốt là một hệ thống KPI thực tế với hoàn cảnh Công ty, khả thi, thu thập được thông tin chính xác với chi phí và thời gian hợp lý.

Ý thức và hiểu biết về KPI của lãnh đạo và nhân viên công ty, việc xây dựng chỉ tiêu và lượng hóa KPI là các khó khăn được nhắc tới nhiều nhất. Theo điều tra thống kê trên 60 doanh nghiệp cho thấy không có sự khác biệt giữa doanh nghiệp tự triển khai hay doanh nghiệp thuê tư vấn khi nói về khó khăn khi triển khai KPI. Điều này cho thấy các khó khăn tự thân cần được nội bộ tháo gỡ thay vì chờ tư vấn giải quyết.

Có được hệ thống KPI theo BSC tốt sẽ giúp lãnh đạo có thể theo dõi, đánh giá năng lực cá nhân, tổng hợp nên năng lực bộ phận và có bức tranh tổng quát về sức khỏe của toàn doanh nghiệp từ đó định hướng mục tiêu, định hướng công việc. Hay nói cách khác, KPI giúp chiến lược của ban lãnh đạo được thực hiện theo đúng định hướng và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. (Còn tiếp).


Nguyễn Thị Hiền Thu- Công ty CNTT Điện lực miền Bắc 

Bình luận