Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Nghệ An: Tổ chức lớp đào tạo nhận thức triển khai xây dựng hệ thống BSC/KPIs

 

Ngày 21/3/2016, Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức lớp đào tạo nhận thức triển khai xây dựng hệ thống BSC/KPIs. Gần 200 học viên là các cán bộ chủ chốt của Công ty và các Điện lực trực thuộc đã tham gia lớp đào tạo qua hệ thống truyền hình. 

Quản lý bằng phương pháp thẻ điểm cân bằng và hệ thống các chỉ số hiệu suất cốt yếu (Balanced Score Card & Key Performance Indicators- BSC & KPIs) là một phương thức quản trị hiện đại đã được vận dụng thành công tại các công ty hàng đầu trên thế giới, đưa đến sự thành công vượt bậc của các công ty này. Tại Việt Nam nhiều công ty đã ứng dụng thành công và đạt hiệu quả vượt trội, góp phần làm tăng doanh thu, lợi nhuận, giảm chi phí, nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã chính thức bắt tay vào triển khai Hệ thống quản lý BSC-KPIs và Công ty Tư vấn Quản lý OCD đồng hành cùng EVN trong dự án này. 

Tiến sỹ Đặng Ngọc Sự- Thạc sỹ QTKD, Đại học Tổng Hợp California State Polytechnic (USA); Tiến sỹ về Lãnh đạo, Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) trực tiếp giảng dạy lớp đào tạo tại PC Nghệ An. 

Đây là một chương trình với cách tiếp cận mới nhưng với kinh nghiệm truyền thụ của giảng viên đã làm các học viên hào hứng và nắm được các kiến thức cần thiết. Qua một ngày triển khai, các học viên đã hiểu được khái niệm cơ bản liên quan đến BSC/KPIs và sự cần thiết phải xây dựng hệ thống này; Qua đó, lập kế hoạch xây dựng BSC-KPIs tại Công ty Điện lực Nghệ An. 

Lớp cũng đã dành một thời gian để các học viên thảo luận và hỏi đáp các vấn đề liên quan đến BSC-KPIs, vấn đề xây dựng chiến lược và thực hiện chiến lược tại Công ty.
 
Võ Thị Lan- PC Nghệ An